Toimialojen sivut

Toimialasivut on tarkoitettu toimialakohtaisen aineiston julkaisemiseen. Sivuilla voidaan julkaista perinnekuvauksia, valokuvia, muisteluita jne, mutta myös ajankohtaista aineistoa.

Nyt alavalikoita on perustettu neljälle liiketoimintaryhmälle, hallinnolle ja Kasvinjalostuslaitokselle. Mutta mahdollisia ovat luonnollisesti pienemmätkin yksiköt, kuten konttorit, tytäryhtiöt ja osastot. Kokkolan Hakaskerho on uranuurtaja tässä kohdin. Sillä on jo vuosia ollut omat nettisivut.

Jokaisella "alasivulla" tulisi hyvin toimiakseen olla nimetty oma vastuuhenkilö =ylläpitäjä.

Nähtäväksi jää, syntyykö pienryhmiä.