Hallinto

Toimialasivut on tarkoitettu toimialakohtaisen aineiston julkaisemiseen. Sivuilla voidaan julkaista perinnekuvauksia, valokuvia, muisteluita jne, mutta myös ajankohtaista aineistoa.

Tälle sivulle olisi saatava oma vastuuhenkilö ja ylläpitäjä.

Hankkijan siirtymisestä ATK-aikaan| Sarvenkolistajaislaulu |

******************************************************************************

Bitit ovat vilisseet....

Peltosen Pentin kirjoitelma vuodelta 1990, missä kuvataan Hankkijan siirtymista ATK-aikaan. Kirjoituksen lähetti Antti Laaja.

 

Sarvenkolistajaislaulun taustaa

Hankkijan konkurssin jälkeen työttömäksi jäänyt henkilökunta sopeutui ehkä yllättävänkin hyvin työelämään. Eräs esimerkki tästä on oheinen Lauri Fominin urakuvaus. Vuonna 1968 Hankkijassa kiinteistötoiminnoissa aloitettuaan hän pääsi eläkkeelle vuonna 2002 – edelleen kiinteistötoiminnoista ja vanhana työntekijänä – Nordea pankista.   

Uran vaiheista kuvastuu myös Puolimatkan ja pankkialankin monipolviset tapahtumat 1990-luvulla. Fominin pelastama viisu Sarvenkolistajaislaulu kertoo Hankkijan ja erityisesti kiinteistötoimintojen historiaa hauskalla tavalla.  Lauri Fomin kertoo: 

”Kun Keskusosuuskunta Hankkijan varsinainen liiketoiminta siirrettiin 1.4.1990 Novera-Yhtymään, siirrettiin Hankkijan kiinteistötoiminnot Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:öön. Samassa yhteydessä siirrettiin joukko kiinteistötoimintojen henkilökuntaa Puolimatkalle. Useiden vaiheiden jälkeen osa Puolimatkan kiinteistöliiketoiminnan henkilökunnasta siirrettiin 1997 Merita Kiinteistöt Oy:öön ja fuusion seurauksena 2001 Merita Pankki Oyj:öön. Sinne siirtyivät myös Hankkijan kiinteistötoiminnoista lähtenyt henkilökunta, minä yhtenä heistä, kaikki vanhoina työntekijöinä!

Opiskeluvuosien jälkeen varsinainen ensimmäinen työnantajani oli Keskusosuusliike Hankkija. Työni Hankkijassa alkoi 17.06.1968 ja jatkui yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta. Hankkijassa saamaani oppia ja työkokemusta saatoin sitten Hankkijan jälkeen hyödyntää useissa organisaatioissa. Siitä on kiittäminen Hankkijaa.

Tarkemmin eriteltynä työurani oli seuraava:

Työnantaja                                                   Alkoi                        Päättyi                            Keskusosuusliike Hankkija                   17.06.1968               30.10.1988
Keskusosuuskunta Hankkija                 01.11.1988               31.03.1990
Novera-Yhtymä Oy                                 01.04.1990               31.08.1990
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy    1.09.1990                31.12.1994
Puolimatka-Yhtymä Oy                          01.01.1995                31.12.1995
PMA-Yhtymä Oy                                      01.01.1996                31.01.1997
PMA-Invest Oy                                         01.02.1997                30.11.1998
Merita Kiinteistöt Oy                               01.12.1998               30.04.2001
Merita Pankki Oyj                                    01.05.2001                30.11.2001
Nordea Pankki Finland Oyj                    01.12.2001                31.01.2002 
Eläkkeelle                                                  01.02.2002                                                           

Sarvenkolistajaislaulu on tässä muodossaan esitetty 1997 sen jälkeen kun meidät siirrettiin Myyrmäestä Merita Kiinteistöt Oy:n tiloihin Pasilaan. Tietoa siitä, milloin ja kuka on laulun alun perin kirjoittanut, ei ole. Sen alkuosa näyttäisi olevan kirjoitettu sen jälkeen kun Armas Puolimatka myi firmansa Hankkijalle. Loppuosa on kuitenkin tehty juuri ennen laulun esittämishetkeä. Loppuosan tekijöitä on luultavasti ollut useita. Taisin itsekin lisätä siihen sanan tai kaksi.

 Vähän Hankkijan historiaa tämäkin.”