Hankkijan historiaa

Tällä sivulla julkaistaan aineistoa Keskusosuusliike Hankkijan historiasta.

MONESSA  MUKANA  - Hankkijan  esittelyfilmi 1970-luvulta.

Katso myös aineistoa Hankkija Oy:n historiasivuilta 

HANKKIJAN ATK-HISTORIAA
Pentti Peltosen vuonna 1990 laatima Hankkijan tietojenkäsittelyn lyhyt historia.
Lähettänyt Antti Laaja  

JULISTESARJA HANKKIJAN VIRSTANPYLVÄISTÄ
Laatineet Kalervo Selander (teksti) ja Heikki Palo (kuvavalinta), tekninen toteutus Hankkija Oy
1905-1926  1950-1992  Kyllä Hankkija tunnetaan
Virstanpylväät luettelona, vuodet 1919 ja 1937 lisätty. 

HANKKIJAN LYHYT HISTORIA
Jarmo Luoma-ahon vuonna 1994 laatima

HANKKIJA HISTORIAN LEHDILLÄ
Kalervo Selander

Ensimmäinen historiateos on professori Veikko Annalan kirjoittama ”Osuustoiminta maataloutemme kohottajana” Teos käsittelee Hankkijan viittäkymmentä ensimmäistä toimintavuotta eli vuodet 1905 - 1955. Samalla se on tiivis ja pätevä esitys suomalaisen osuustoiminnan syntyhistoriasta, josta kerrotaan laajasti teoksen alussa.  Annala käsittelee perusteellisesti Hankkijan vaikeita perustamisvaiheita ja alkutaivalta. Kokonaisuutena teos on mielenkiintoinen ja yksityiskohtainen kertomus viljelijöiden oman yrityksen taustoista, kasvusta ja kehitysvaiheista alansa johtavaksi yritykseksi maassamme.

Toinen teos on tunnetun taloushistorioitsijan professori Martti Häikiön kirjoittama ”Satoa ja katoa Hankkijan saralla”. Kirja jatkaa siitä, mihin Annala lopetti, eli käsittelee vuosien 1956–1992 toimintaa. Lyhyen historiallisen alkukatsauksen jälkeen kirjoittaja keskittyy paljolti siihen, miten yrityksen voimakkaan kasvun ja laajentumisen rinnalla myös taloudelliset ongelmat kasvoivat. Teos taustoittaa hyvin Hankkijan toimintaympäristön kehitystä sekä päätoimialoilla ja koko talouselämässä  tapahtunutta suurta muutosta. Hyvin kuvataan myös kahden pellervolaisen keskusliikkeen, SOK:n ja Hankkijan keskinäistä reviirikiistaa maatalostavarakaupan alalla ja tämän kiistan kohtalokkaita seurauksia kummallekin osapuolelle.
Satoa ja katoa Hankkijan saralta Kirjayhtymä 1997, Martti Häikiö, kuvatoimitus ja kuvatekstit Kalervo Selander. ISBN 951-26-4282-4 

Oman näkökulmansa Hankkija/Novera-yhtymän viimeisiin vuosiin tuo myös Pellervo-Seuran aloitteesta lähtenyt Helsingin Kauppakorkeakoulussa opinnäytetyöksi aiottu Sakari Vapaakalliontutkimusraportti Hankkijasta Noveraksi. Työ jäi kuitenkin valitettavasti kesken tekijän äkillisen kuoleman vuoksi. Raportin on saattanut päätökseen HKK:n apulaisprofessori Keijo Räsänen.

Lisäksi maininnan ansaitsee vielä aikakautensa kuvauksena, Hankkijan johtokunnan 16.3.1925 julkaisema arvokkaan näköinen, kovakantinen kluuttiselkäinen kirja 20-vuotias Hankkija. Teksti on myös kolmella vieraalla kielellä: ruotsi, saksa ja englanti. Tekstiä täydentää erittäin runsas kuvamateriaali. Ote teoksen alkusivulta: ”Tänään on kulunut kaksikymmentä vuotta Hankkijan liiketoiminnan aloittamisesta. Tämän merkkitapauksen johdosta ja muistoksi julkaistaan tämä pieni kirjanen, missä sekä sanoin että kuvin tehdään selkoa Hankkijan toiminnasta ja kehityksestä.”

Lisäksi Hankkijan historiaa kuvaava kirjallinen esitys syntyi tallennettaessa konkurssin jälkeen Hankkijan arkisto Mikkeliin Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistoon (ELKA). Arkistoon tullutta aineistoa järjestettäessä ja luetteloitaessa laati arkiston johtaja Jarmo Luoma-aho sisään tulleiden asiapapereiden ja kirjallisuuden pohjalta ylläviitatun tiiviin  yhteenvedon Hankkijan historiasta arkistoluettelon johdannoksi.