Alueiden sivut

Alueiden sivut on alasivusto, jossa julkaistaan Hankkijan verkoston eri alueyksiköitten perinnemateriaalia ja tarvittaessa myös ajankohtaista asiaa. Materiaalia voi lähettää ylläpitäjälle eri muodoissa,  postitse, sähköpostilla, jopa suullisesti. Ylläpitäjä skannaa ja editoi materiaalin julkaisukelpoiseksi. 

Suotavaa on, että alueyksikön matriaalin kerääjäksi valikoituisi/valitaan vastuuhenkilö, joka toimii perinne- ja ajankohtaismateriaalin kokoojana.