Yhdistyksen toimintaa

Hankkijan Perinneyhdistyksen jäsenkunta  muodostuu runsaasta sadasta henkilöstä, jotka ovat toimineet Hankkijassa eri tehtävissä 1960-1990-luvuilla. Tämän nettisivuston pääasiallinen tarkoitus on olla jäsenten vuorovaikutteisen  yhteydenpidon väline ja Hankkijan perinnetietouden kokoamis- ja julkaisupaikka. Sivusto toimii myös yhdistyksen arkistona.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat retkeilyt, yritystapaamiset, seminaarit jne. Vuotuinen päätapahtuma on kaksipäiväinen Kesäpäivät, jotka pidetään vaihtuvilla paikkakunnilla ympäri maan. Merkittävä aktiviteetti kohdistuu perinnetietouden ja -esineiden keräämiseen ja säilyttämiseen. 

Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus.  Hallitus päättää uusien jäsenten kutsumisesta yhteisesti hyväksytyillä pelisäännöillä ja sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Voitto Järvelä  
Yhdistyksen sihteeri on Heikki Palo 

 

Hankkijan Perinneyhdistyksen toiminta-ajatus

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on: