Yhdistyksen toimintaa

Hankkijan Perinneyhdistyksen jäsenkunta muodostuu runsaasta sadasta henkilöstä, jotka ovat toimineet Hankkijassa eri tehtävissä 1960-1990-luvuilla. Tämän nettisivuston pääasiallinen tarkoitus on olla jäsenten vuorovaikutteisen  yhteydenpidon väline ja Hankkijan perinnetietouden kokoamis- ja julkaisupaikka. Sivusto toimii myös yhdistyksen arkistona.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat retkeilyt, yritystapaamiset, seminaarit jne. Vuotuinen päätapahtuma on kaksipäiväinen Kesäpäivät, jotka pidetään vaihtuvilla paikkakunnilla ympäri maan. Merkittävä aktiviteetti kohdistuu perinnetietouden ja -esineiden keräämiseen ja säilyttämiseen. 

Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus.  Hallitus päättää uusien jäsenten kutsumisesta yhteisesti hyväksytyillä pelisäännöillä ja sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on 7.6.2023 alkaen Eero Norokorpi       

Yhdistyksen sihteeri on 1.1.2024 alkaen Markku Seppä 

 

Hankkijan Perinneyhdistyksen toiminta-ajatus

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on:

  • Vaalia Hankkija-Yhtymän ja Novera-Yhtymän johdossa toimineiden henkilöiden yhteydenpitoa ja työtoveruudesta syntyneitä hyviä henkilösuhteita.
  • Edistää Hankkijan historian ja perinteiden tallentamista ja välittymistä tuleville sukupolville.
  • Seurata toimintaa ja kehittymistä Hankkijan entisillä toimialoilla.
  • Toimia edellä mainituista asioista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä.
  • Vuorovaikutteisesti toteuttaa säännöllistä tiedonvälittämistä yhteisistä kiinnostavista aiheista ja asioista.