Yhdistyksen toimintaa

Hankkijan Perinneyhdistyksessä on tällä hetkellä 104 jäsentä, jotka ovat toimineet Hankkijassa eri tehtävissä 1960-1990-luvuilla. Tämän nettisivuston pääasiallinen tarkoitus on olla jäsenten vuorovaikutteisen  yhteydenpidon väline ja Hankkijan perinnetietouden kokoamis- ja julkaisupaikka. 

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat retkeilyt, yritystapaamiset, seminaarit jne. Tuleva suurin aktiviteetti kohdistuu perinnetietouden keräämiseen ja säilyttämiseen. 

Yhdistyksen hallinnon muodostaa hallitus ja työvaliokuntana toimiva senioritoimikunta. Hallitus päättää uusien jäsenten ottamisesta toimikunnan ehdotuksesta.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Voitto Järvelä  
Yhdistyksen sihteeri on Heikki Palo 

 

Hankkijan Perinneyhdistyksen toiminta-ajatus

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on:

Yhdistyksen jäseneksi kutsutaan yhteisesti hyväksytyillä pelisäännöillä ja sääntöjen edellyttämällä tavalla.